Welcome to Ex- act KM   Click to listen highlighted text! Welcome to Ex- act KM Powered By GSpeech

ALV 2018

 Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 april 2018

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 april 2018.
Deze wordt gehouden in Camp New Amsterdam, Dolderseweg 34, 3712 BR HUIS TER HEIDE.
Aanvang van de vergadering 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.30 uur.
De vergaderzaal is voor noodgevallen telefonisch bereikbaar op: 06-25013296.

Agenda

Opening
1. Mededelingen van de voorzitter
2. Notulen ALV 19 april 2017
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris
4. Jaarverslag 2017 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie + reservelid
7. Vaststelling contributie en minimum donatie
8. Lezing door Denise Leijdelmeijer
9. Bestuursmutaties:

Bestuur:
Vicevoorzitter Patricia Borsje-Senders aftredend/niet herkiesbaar
2e Secretaris Ineke Vandenbroek-Uyl aftredend/functie vervallen

Regiovertegenwoordigers:
Regio GLD/UT/FL Sandra Hessing-Klaassen ad interim
Regio LB/NB/ZLd Bianca van Alphen-van Alphen aftredend/niet herkiesbaar

Kandidaten voor de functie van vicevoorzitter dienen zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aangemeld te zijn bij de secretaris. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en te worden ondersteund door tenminste tien handtekeningen van leden der vereniging (art. 19 huishoudelijk reglement).

10. Huishoudelijk reglement, voorstel bestuur art. 18 en 19
11. Rondvraag
12. Sluiting

Na het officiële gedeelte volgt een gezellig samenzijn tot uiterlijk 16.00 uur.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden, ereleden, benevens donateurs. Donateurs mogen de vergadering slechts als toehoorder bijwonen. Zij hebben geen stemrecht.
Introducés hebben geen toegang tot de vergadering.

Tijdens het agendapunt 1 zal de toegangsdeur tot de vergaderzaal afgesloten zijn, dit om in alle rust de vergadering te kunnen beginnen en de ons ontvallen leden te memoreren.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer actief dienende leden in uniform (tenue 6) komen.

Voor en na de vergadering zijn introducés van harte welkom. Om 13.00 uur kunt u (met uw eventuele introducé) deelnemen aan de maaltijd.

Indien u specifieke dieetwensen heeft, wordt u verzocht deze op het aanmeldingsstrookje kenbaar te maken.

Voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering zijn geen kosten verbonden, echter voor de maaltijd is een bedrag van € 5.00 p.p. verschuldigd.
Deze kosten s.v.p. overmaken t.g.v. rekeningnummer NL45INGB0000103388 t.n.v. Ver. Ex-act KM MARVA, Den Helder o.v.v. ALV, lidnummer (indien bekend) en/of naam.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech